Naše služby

Politika integrovaného systému

Firma Zekof, s.r.o. je na českém trhu od roku 2004 a zabývá se zámečnictvím a strojírenstvím.

Jsme si vědomi, že ustálenou vysokou kvalitu a uspokojování všech současných i budoucích potřeb našich zákazníků můžeme dosáhnout pouze s takovou politikou integrovaného systému řízení, která se týká veškerých aktivit naší firmy a to jak ve vztahu k zákazníkům, dodavatelům a ke všem zaměstnancům, tak i ve vztahu k životnímu prostředí.

Uspokojování potřeb našich objednatelů v souladu s platnými právními a legislativními požadavky na snižování zátěže životního prostředí je trvalou součástí každodenní práce a prezentací zásad řízení naší firmy.


1. Kvalita

Kvalita je v naší společnosti na prvním místě. Garantujeme ji kvalifikací a iniciativním přístupem našich zaměstnanců. Uvědomujeme si, že kvalita všech procesů v naší společnosti rozhoduje o naší budoucnosti.


2. Respektování zákazníka

Naše produkty vyrábíme a dodáváme v požadované kvalitě a dohodnutých termínech. Se všemi našimi zákazníky udržujeme velice úzké vztahy, na základě nichž jsme schopni pružně reagovat na všechny jejich požadavky, potřeby a očekávání.


3. Hospodárnost a efektivita

S našimi dodavateli rozvíjíme spolupráci na úrovni partnerských vztahů. Přijímáme taková opatření, která nám umožňují snižovat náklady a zamezit všem formám nehospodárnosti.


4. Zaměstnanci

Vážíme si tvořivých a profesionálně zdatných zaměstnanců, spolupracovníků, kteří jsou ochotni se dále vzdělávat v oboru strojírenství. Snažíme se je stále motivovat k produktivní a dobře odvedené práci, a tím vytvářet předpoklady pro neustálé zlepšování našeho managementu.


5. Životní prostředí

Uvědomujeme si nutnost šetrného přístupu k životnímu prostředí. Proto se zavazujeme minimalizovat negativní dopady všech činností společnosti na životní prostředí a to zejména dodržováním zákonných požadavků s důrazem na prevenci.


Závazek vedení společnosti:

Vedení společnosti vytvoří hmotné i organizační podmínky pro udržení, funkci a zlepšování zavedeného integrovaného systému řízení.

Politika integrovaného systému řízení je ve firmě vydána jako samostatný dokument a jsou s ní seznámeni všichni zaměstnanci firmy.


V Lošticích dne 2.6.2014

Jiří Frencl
jednatel