Naše služby

Realizace

Projekt: Revitalizace areálu společnosti Zekof, s.r.o.

Popis: Rekonstrukce technicky nevyhovujícího areálu za účelem rozšíření kapacity stávající provozovny.

Termín realizace: 31.12.2017

Na tento operační program je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

zekof_1600x900ms